Wat is LIP?

Wat is LIP?

“Ik denk niet dat we iets in de buitenwereld kunnen oplossen tenzij we dat eerst in onszelf hebben gedaan.” – Etty Hillesum

Het levensintegratieproces (LIP) is een nieuwe opstellingsvorm, ontwikkeld door Wilfried Nelles. Door in de LIP-opstelling de voorbije bewustzijnsniveaus te integreren wordt het eigen leven veel meer ontspannen. Dit maakt het leven niet eenvoudiger, maar het maakt het relaxter en levendiger. Je bent meer geworteld in het nu. De aanvaarding van de stroom die het leven is groeit en je wordt “zelf-bewuster” (in de letterlijke zin). Het leven van alledag wordt begrijpelijker, je wint aan innerlijke onafhankelijkheid en je gedrag wordt krachtiger en effectiever.

Bij een LIP gaat het er concreet om,

  • Het zelfvertrouwen te versterken
  • Ons potentieel te zien en te leven.
  • Met behulp van representanten te kijken naar onze levensloop, vanaf de conceptie tot in het nu
  • Ons bewust te worden van ingrijpende, ervaringen – die soms traumatisch waren – en te herkennen dat we die moeilijke situaties hebben overwonnen.
  • Ons er ten diepste van bewust te worden dat het niet gaat om wat we van het leven willen, maar om wat het leven van ons wil.
  • Te ervaren dat door de aanvaarding van het leven – zoals het is – we aan vitaliteit, gemoedsrust en zelfrespect winnen.

LIP is gebaseerd op het inzicht dat ons leven volledig zonder alternatieven is voor alles wat er is gebeurd. En dat daarom alles “goed” is zoals het is en zoals het was. Daarnaast is het gebaseerd op het besef dat het verleden alleen in ons hoofd bestaat. Het verleden is dat wat voorbij is, het bestaat niet meer. Het enige dat bestaat is nu. Het verleden speelt ons alleen nog parten (vaak onbewust, bijvoorbeeld als gevolg van een trauma) voor zover we ons niet ten diepste hebben gerealiseerd dat het voorbij is. Of omdat we het niet willen loslaten. Daarom ligt de focus van de LIP in het nu. We kijken naar eerdere levensfasen (tijd in de baarmoeder, jeugd en adolescentie), maar alleen in die zin dat we integreren wat verschijnt, dat we het aanvaarden zoals het was. De opvatting van LIP is dat de oorzaak van onze problemen niet ligt in de gebeurtenissen zelf, hoe moeilijk ook, maar alleen in hoe we ons er nu toe verhouden.

Het nog ongeboren kind, het kind en de adolescent en hun geschiedenis blijven zoals ze waren – zonder spijt, zonder verwijten, zonder wroeging, zonder schaamte. In de gemoedsrust die ontstaat als gevolg van dit proces ontspan je volledig. Je aanvaardt het leven in het hier en nu, maar ook alles wat je tot hier heeft gebracht. Tegelijkertijd komt de volwassen cliënt in contact met wat er als spirituele bron in hem/haar is aangelegd: het eigen, oorspronkelijke potentieel. En daarom wordt de weg naar dit potentieel duidelijk, zodat het zich volledig kan ontvouwen.

We werken voornamelijk met het LIP-format, de opstelling van de levensfasen van het ongeboren kind, kind en adolescent. Deze posities worden ingenomen door representanten. De cliënt staat in de positie van de volwassene in (niveau 4) en observeert vanaf daar zijn eerdere levensfasen. Oudere deelnemers kunnen op niveau 5 of 6 worden geplaatst.

De opstelling wordt voorbereid en geïntroduceerd door een korte dialoog tussen de cursusleider en de cliënt over wat hem/haar bezighoudt en over het huidige leven. Soms blijft de sessie beperkt tot een dergelijk gesprek als er een belangrijk inzicht ontstaat dat een opstelling op dat moment overbodig of niet passend maakt. Een ander alternatief is dat in plaats van een LIP een thematische opstelling wordt gemaakt (in verband met een ziekte, een gezin of relatie of een onderwerp uit het werk). Dit hangt natuurlijk af van het verzoek van de cliënt. Ook in deze levensopstellingen of familieconstellaties laten we wat verschijnt zoals het is en grijpen we niet in het verleden in, bijvoorbeeld in dat van de ouders. De beslissing over hoe we het verzoek van de cliënt aanpakken wordt van geval tot geval bekeken in overleg met de klant, maar ligt uiteindelijk bij de cursusleider.