Privacyreglement Nelles Instituut Nederland (NIN)

Privacyreglement Nelles Instituut Nederland (NIN)

Inleiding

NIN verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening en zij zal deze persoonsgegevens respecteren, vertrouwelijk behandelen en daar zorgvuldig mee omgaan.

De persoonsgegevens worden verwerkt door NIN en daarbij zal uitvoering worden gegeven aan de bepalingen in de Algemene Verordening op de Gegevensvewerking (‘AVG’).
Als u persoonsgegevens invult op onze website(s), dan gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig dit privacyreglement.

NIN geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke en Viviënne Lodder, bij het NIN email: info@nelles-instituut.nl geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke.

NIN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het aanbieden en geven van workshops, trainingen, opleidingen en coaching;
  • De financiële afhandeling, wanneer u gebruik maakt van de diensten van NIN;
  • Het verzenden van nieuwsbrieven;
  • Het voldoen aan wettelijke en/of juridische verplichtingen, die voor NIN van toepassing zijn;

NIN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de gronden genoemd in artikel 6 AVG, als wettelijke verplichting, en voor de dienstverlening van NIN, waartoe u toestemming verleent aan NIN.

Indien het voor de dienstverlening van NIN nodig is, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals trainers / opleiders.
Daartoe zal, als deze derde niet zelf een verwerkingsverantwoordelijke is, een verwerkersovereenkomst worden afgesloten tussen NIN en de derde.

Welke gegevens verwerken wij:

NIN verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Volledige naam, inclusief voornamen;
  • Adres- en contactgegevens, waaronder ook emailadres

Als u onze website(s) bezoekt, kunnen wij u vragen om persoonlijke informatie zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
Bijvoorbeeld in het geval u documenten wilt downloaden of uzelf in wilt schrijven voor een nieuwsbrief, opleiding, workshop, training of coaching. Uw persoonsgegevens worden dan gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag.

Wij zullen u dan vragen om de relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.
Door inzending van dit webformulier gaat u akkoord met verwerking van uw persoonsgegevens door NIN als bepaald in dit privacyreglement.

Uw gegevens kunnen door NIN ook worden gebruikt om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over voor u relevante producten en/of diensten van NIN en/of zorgvuldig geselecteerde partners van NIN.

Uw e-mailadres, indien u dat aan NIN heeft verstrekt, kan gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante content en events van NIN en/of zorgvuldig geselecteerde partners van NIN.
Dit wordt met een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website(s).

Het is ook mogelijk dat u op een andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) expliciet hebt ingestemd dat uw e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van relevante informatie.

U heeft altijd het recht om u daarvoor weer af te melden.

Hoe gaan we om met uw privacy:

We verstrekken bij korte workshops / trainingen geen namenlijsten van deelnemers.

Bij langere opleidingen verstrekken we, in verband met het vormen van intervisiegroepen, een namenlijst met portretfoto van de deelnemers.
Elke deelnemer is vrij om aan te geven dat hij/zij niet wil dat de naam en/of portretfoto wordt gedeeld met de andere deelnemers.

De namenlijst wordt ook intern binnen NIN gedeeld met de opleiders / trainers en het secretariaat.

We publiceren geen foto’s zonder toestemming, noch maken we foto’s zonder toestemming. Indien deelnemers onderling foto’s maken, kan een deelnemer aangeven daar niet op te willen staan.

Als deelnemers na een workshop / training / opleiding gegevens van een andere deelnemer willen ontvangen en dat via ons vragen, dan sturen we dat verzoek door aan de desbetreffende persoon met de mededeling dat diegene vrij is om te reageren of niet.
Aan de verzoek(st)er antwoorden we dat we geen gegevens doorgeven, maar dat we haar/zijn verzoek zullen doorsturen aan de desbetreffende persoon.

NIN bewaart uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving en deze worden niet langer dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist, bewaard.

Een schriftelijk verzoek tot informatie, inzage, correctie of aanvulling, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens.
U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van NIN.

Als er redenen zijn om niet of niet volledige uitvoering te geven aan uw verzoek, bijvoorbeeld op grond van wettelijke bewaartermijnen, dan zal NIN u daarover berichten.

Een verzoek, zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: info@nelles-instituut.nl

Bij uw verzoek dient u een kopie te overleggen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart), waarop u de pasfoto en het BSN-nummer mag zwart maken, zodat wij zeker weten dat het verzoek ook van u afkomstig is.

NIN neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. U kunt dus geen verzoek indien dat betrekking heeft op anderen.

Als u geen prijs meer stelt op informatie, die u vanuit NIN ontvangt, dan kunt u zich op ieder moment afmelden via: info@nelles-instituut.nl

Website

Wij maken op onze website(s) gebruik van cookies.

Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Informatie die is opgeslagen in een cookie kan bij een volgend bezoek weer naar onze webserver worden teruggestuurd. Het gebruik van cookies op onze website is in lijn met de wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving op dit gebied.

De bezoeker van onze website(s) kan de internetbrowser zelf zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.
In dit laatste geval kan worden ingesteld welke cookies geplaatst mogen worden. Alle overige cookies worden dan niet geplaatst. Alle moderne internetbrowsers bieden deze mogelijkheid. Cookies kunnen altijd weer van een computer worden verwijderd, ook dit gaat via de internetbrowser.

Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag op de website, gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de website.

Google Analytics
Via onze website(s) wordt mogelijkerwijs een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben daar geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt toegepast.

Social media
Onze website bevat buttons waarmee webpagina’s gedeeld kunnen worden op social media, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter.
Deze buttons werken met stukjes code die van het betreffende bedrijf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de bedrijven zelf om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt toegepast.

Tot slot

NIN heeft het recht de inhoud van dit privacyreglement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Aanpassingen van het privacyreglement worden op de website (www.nelles-instituut.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacyreglement kunt u een email sturen aan info@nelles-instituut.nl.