Concept

CONCEPT

Volgens ons is de betekenis van therapie het volgen van de stroom van het leven en het begeleiden van een cliënt om die waarneembaar te maken. En om vervolgens dat te worden wat hij of zij altijd is geweest, wat dat ook is.

Drie zienswijzen bepalen ons werk:

  • een liefde zonder intentie voor de werkelijkheid, en een grote openheid voor wat het moment laat zien. We noemen dat een fenomenologische houding ten opzichte van de mens en het leven.
  • de methode van representatie, die het mogelijk maakt om psychologisch en interpersoonlijke dynamieken van buitenaf te bekijken en integraal te ervaren;
  • het model van bewustzijnsontwikkeling en de praktijk van het levensintegratieproces LIP. Het biedt ons een perspectief op zowel de individuele als de collectieve ontwikkeling van het menselijk bewustzijn.

THEORIE

De theoretische basis van de opleiding is het model van bewustzijnsontwikkeling zoals beschreven en ontwikkeld door Wilfried Nelles, LIP. Op basis van dit model vinden we woorden voor individuele en collectieve ontwikkelingen zoals we die in onszelf, in relaties en in de maatschappij waarnemen. Daardoor worden die tastbaar, bespreekbaar en veranderbaar. De praktijk van het levensintegratieproces stelt ons in staat om het bewustzijnsmodel te gebruiken voor het professionele en persoonlijke leven van alledag.

METHODIEK/DIDACTIEK

Wij werken bij voorkeur met de methode van representatie. Door deze methode die we kennen van het opstellingenwerk, wordt onbewuste dynamiek in relaties, zowel van binnenuit (de relatie tussen de verschillende levensfasen in mij) als van buitenaf (van mij naar anderen) zichtbaar gemaakt. Dergelijke inzichten uit het nu maken krachten vrij die leiden tot heldere, zelfbewuste actie.

Om deze zichtbare patronen van relaties te integreren werken we met methoden zoals mindfulness, stilte en meditatie.

Andere didactische elementen zijn voordrachten, korte reflecties en andere groepsinterventies zoals oefeningen in kleine groepen en huiswerkopdrachten.

HOUDING

De attitude van waaruit in de opleiding wordt gewerkt is de fenomenologische. Fenomenologische psychologie is volgens C.G. Jung de “psychologie van onmiddellijke ervaring”. Dat betekent: je laten aanraken door het moment en daarbij afzien van een oordeel en je richten op de onmiddellijke waarneming. Onze opleidingsworkshops ondersteunen zowel de professionele ontwikkeling van de deelnemers als de persoonlijke kennis en groei.