Over ons

COEN AALDERS

is student van Wilfried Nelles sinds 2010. Hij werkt als opsteller en opleider in Nederland, verschillende Europese landen en China. Generalist, met een achtergrond als organisatie-psycholoog en jurist. Naast het werk voor het Nelles Instituut in een breed veld werkzaam, zoals bij gemeenten, universiteiten, ziekenhuizen, grote internationale bedrijven, regio’s, economic boards, als leiderschapsconsultant, (team) coach en verandermanager.

Mensen die met hem werken noemen hem authentiek, visionair, empathisch en glashelder.

Het levensintegratieproces LIP is een manier om alles wat er in je leven nog niet geïntegreerd is, in bewuste of onbewuste zin, te bekijken en te integreren. In al zijn schijnbare eenvoud biedt LIP een veelheid van perspectieven op jezelf, op families, op organisaties en op de maatschappij.

De LIP-basisopleiding is een proces van innerlijke ontplooiing. Het is een groei naar de eigen grootheid die er altijd al is geweest, maar nog ontdekt moest worden. Als je je afstemt op dat wat zich door jou probeert te ontvouwen ontwikkel je je hoogste potentieel.

In 2020 heeft hij het Nelles Instituut Nederland opgericht en werkt daarin samen met Viviënne Lodder.

VIVIËNNE LODDER

Is afgestudeerd als jurist en organisatiesocioloog. Ze is een ervaren mediator en vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft ze brede ervaring in diverse (semi)overheidsorganisaties als manager en adviseur.

Haar visie op de ontwikkeling van mensen en organisaties in het huidige, complexe tijdsgewricht ontleent ze aan emeritus hoogleraar organisatieontwikkeling Cees Zwart: “In een tijdsgewricht op drift als het onze, wordt vrijwording de leidraad voor toekomstbestendig handelen.”

Vrijwording komt van binnenuit. Lastig, want uiteindelijk ben je dan op jezelf aangewezen. Maar de toegevoegde waarde is dat je de moed ontwikkelt om te blijven staan voor dat wat je in je draagt en durft daarover verantwoording af te leggen.

Een ingrijpend ziekteproces van haar dochter heeft haar doen inzien dat we als mens het leven niet in de hand hebben. Overgave aan het leven is de weg om tot volle ontplooiing te komen. In het proces van vrijwording en overgave ligt haar diepe belangstelling voor opstellingenwerk besloten.

WILFRIED NELLES

is een gepromoveerde socioloog en was universitair docent politieke wetenschappen en sociologie. Toen hij eind dertig was verliet hij de universiteit en studeerde en beoefende hij humanistische therapie en meditatie. Na de ontmoeting met Bert Hellinger werkte hij ongeveer 15 jaar als familieopsteller voordat hij zijn eigen en unieke werkwijze, de fenomenologische psychologie en het levensintegratieproces (LIP) ontwikkelde in 2008.

Hij geeft workshops in heel Europa, in China en andere Oost-Aziatische landen. Hij heeft 16 boeken gepubliceerd die in 10 talen zijn vertaald. Samen met zijn zoon Malte Nelles is hij de oprichter en directeur van het Nelles Instituut voor Fenomenologische Psychologie en het Levensintegratieproces in Nettersheim (Eifel) in Duitsland.

INGE LAND

Is opgeleid als klinisch pedagoog, systeemtherapeut en client-centered psychotherapeut (BIG). Door steeds open te blijven staan voor de nieuwste ontwikkelingen behoort ze tot de pioniers van NLP (1983), EMDR,  (1994) en Familie opstellingen (1997). Bert Hellinger, Gunthard Weber (psychiater), Wilfried Nelles, Daan van Kampenhout en vele anderen hebben haar geïnspireerd.

Haar werkervaring ligt binnen de reguliere GGZ, haar eigen psychotherapiepraktijk en daarbuiten. Ze gaf diverse cursussen binnen de RIAGG, in haar eigen praktijk depressiegroepen, echtparengroepen en sinds 20 jaar Familieopstellingen. Daarbuiten werkt ze als gasttrainer voor opleidingsinstituten. Door haar brede ervaring en deskundigheid hebben steeds meer collega’s haar  weten te vinden, zowel voor zichzelf als voor hun cliënten.

In 2015 kwam ze bij Nelles in aanraking met de LIP opstelling. Vanuit een gemeenschappelijk enthousiasme heeft ze met Coen Aalders de LIP opstellingen van Wilfried Nelles in Nederland geïntroduceerd. Sindsdien heeft LIP een vaste plek in haar aanbod gekregen. Vanuit die ervaring geeft ze haar bijdrage aan de opleiding die het ‘Nelles Instituut Nederland’  nu aanbiedt.

MALTE NELLES

Is afgestudeerd politicoloog, psychotherapeut en leraar in systeemopstellingen erkend door de Duitse Vereniging voor Systeemopstellingen (DGfS). Hij is geboren in 1982, woont samen in Berlijn en soms in Marmagen, vader van een dochter.

Een langdurige gezondheids- en levenscrisis tamelijk vroeg in zijn leven heeft hem eerst tot een confrontatie met zichzelf gebracht die leidde tot een groeiend verlangen om therapeutisch te werken. Malte heeft een praktijk voor psychotherapie, paartherapie en coaching in Berlijn. In 2015 heeft hij met zijn vader het Nelles Instituut opgericht. Malte is directeur van het instituut en geeft cursussen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en China.

Zijn grote interesse gaat uit naar het verband tussen psychotherapie en de modernistische samenleving waarin we leven, de relatie tussen natuur en cultuur, ontwikkelingsgerichte vormen van opstellingen en de neurosetheorie van Wolfgang Giegerich.